POMEMBNO – PROSIMO, PREBERITE Pogoje uporabe programske opreme V spletnem mestu

Hvala, ker obiskujete spletno mesto (v nadaljevanju “Spletno mesto”), na katerem ste našli povezavo do teh pogojev uporabe (v nadaljevanju “Spletno mesto”). Spletno mesto je internetno lastništvo TheSoftware (v nadaljevanju “TheSoftware”, “mi” in “nas”). S temi Pogoji uporabe programskega mesta TheSoftware (v nadaljevanju “Pogoji uporabe”) se strinjate, da boste popolnoma zavezani, ko: (a) dostopate do Spletnega mesta, (b) se registrirate za prejemanje e-novic ali naročite na seznam poštnih sporočil ali zahtevate informacije prek Spletnega mesta (v nadaljevanju “Storitve naročnine”), (c) se registrirate za sodelovanje v promocijah, tekmovanjih in/ali žrebanjih, ki jih TheSoftware od časa do časa ponuja (posamezno “Tekmovanje”), (d) se pridružite ali poskusite pridružiti partnerskemu programu ali drugi članstveni organizaciji, ki je predstavljena na Spletnem mestu (v nadaljevanju “Članstvene storitve”), in/ali (e) naročite izdelek in/ali storitev prek Spletnega mesta (v nadaljevanju “Prodajne storitve”; skupaj s Storitvami naročnin in Članstvenimi storitvami “Storitve”). Zasebnostna politika TheSoftware (v nadaljevanju “Zasebnostna politika”), uradna pravila za vsako Tekmovanje, pogodbe o nakupu TheSoftware (v nadaljevanju “Pogodba o nakupu”), pogodbe o članstvu TheSoftware (v nadaljevanju “Pogodba o članstvu”) ter vsa druga operativna pravila, politike, cenovni razporedi in drugi dodatni pogoji ali dokumenti, ki jih TheSoftware občasno objavi, so izrecno vključeni s sklicevanjem na ta dokument (v nadaljevanju “Pogodba”). Preglejte celotne pogoje Pogodbe skrbno. Če se s Pogodbo ne strinjate v celoti, niste pooblaščeni uporabljati Storitev in/ali Spletnega mesta na noben način ali obliki.

TheSoftware IZRECNO OMEJUJE DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA IN/ALI STORITEV KATEREMUKOLI POSAMEZNIKU, KI JE POKRIT S ZAKONOM O ZAŠČITI SPLETNE ZASEBNOSTI OTROK IZ LETA 1998, KAKOR JE SPREJET (v nadaljevanju “COPPA”). TheSoftware SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO OMEJITVE DOSTOPA DO STORITEV IN/ALI SPLETNEGA MESTA KATEREMUKOLI POSAMEZNIKU V IZKLJUČNI NJEGOVI DISKRECIJI.

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

Strinjate se z pogoji, navedenimi v Pogodbi glede vaše uporabe Spletne strani. Pogodba predstavlja celotno in edino pogodbo med vami in TheSoftware glede vaše uporabe Spletne strani in nadomešča vse prejšnje ali sočasne sporazume, zastopanja, garancije in/ali razumevanja v zvezi s Spletno stranjo. Pogodbo lahko po lastni presoji kadar koli spremenimo, brez posebnega obvestila vam. Najnovejša verzija Pogodbe bo objavljena na Spletni strani, zato pred uporabo Spletne strani preglejte Pogodbo. Z nadaljnjo uporabo Spletne strani in/ali Storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določila iz Pogodbe, ki so veljavni takrat. Zato morate redno preverjati to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTÉVE

Spletna stran in Storitve so na voljo le posameznikom, ki lahko sklepajo pravno veljavne pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in Storitve niso namenjene uporabi osebam, mlajšim od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do Spletne strani in/ali Storitev.

OPIS STORITEV

Naročniške storitve

Pod pogoji in določili sporazuma lahko s registracijo na spletnem mestu in potrditvijo s strani TheSoftware pridobite ali poskusite pridobiti naročniške storitve za plačilo ali brezplačno. Naročniške storitve vam bodo zagotovile vsebine za elektronsko pošto, besedilo in druge materiale (»vsebino naročnine«), ki so povezani z internetnim marketingom, ki ga zagotavljajo TheSoftware in njegovi tretji partnerji (»ponudniki tretjih oseb«). Če želite prenehati prejemati vsebino naročnine, nam preprosto pošljite e-pošto na [email protected]. Vsebina naročnine vsebuje komentarje, mnenja in/ali druge materiale, ki jih zagotavljajo TheSoftware in ponudniki tretjih oseb, in se nanje ne smete nujno zanašati. Pri uporabi vsebine naročnine in/ali naročniških storitev bodite previdni, uporabite zdrav razum in spoštujte varnostne ukrepe. Strinjate se, da TheSoftware nima nobenih obveznosti in ne prevzema nobene odgovornosti do vas v zvezi s to vsebino naročnine. TheSoftware ne predstavlja in ne zagotavlja, da je vsebina naročnine, ki je na voljo v zvezi s naročniškimi storitvami, natančna, popolna ali primerna.

Članstvo storitve

Pod pogoji in določili sporazuma o članstvu, s registracijo na spletnem mestu, strinjanjem s sporazumom o članstvu in potrditvijo s strani TheSoftware, lahko za plačilo ali brezplačno pridobite ali poskusite pridobiti članstvo v enem od različnih programov članstva, ki jih ponuja MTS Advertise OU. Za kopijo sporazuma o članstvu obiščite spletno mesto za določeno članstvo. Programi članstva TheSoftware vam omogočajo dostop do vsebine, besedila in drugih materialov (»vsebina člana« in skupaj z vsebino naročnine, »vsebina«), ki jih zagotavljajo TheSoftware in nekateri ponudniki tretjih oseb ter so namenjeni pomoči članom pri njihovih spletnih marketing podvigih. Vsebina člana vsebuje komentarje, mnenja in druge materiale, ki jih zagotavljajo TheSoftware in ponudniki tretjih oseb, in se nanje ne smete nujno zanašati.

Storitve prodajalca

Z izpolnitvijo ustrezne naročilnice lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, ki so prikazani na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih oseb. TheSoftware ne zagotavlja, da so opisi takih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren na kakršen koli način za vašo nesposobnost, da bi pridobili izdelke in/ali storitve s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem izdelka, distributerjem in uporabniki končnih potrošnikov. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ne bo odgovoren za vas ali tretje osebe za kakršen koli zahtevek v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki se ponujajo na spletni strani.

Splošno

Informacije, ki jih morate zagotoviti pri registraciji za storitve, lahko vključujejo, med drugim, naslednje: (a) vaše polno ime; (b) ime podjetja; (c) e-poštni naslov; (d) poštni naslov (in drugačen naslov za obračunavanje); (e) domači telefonski številki; (f) službena telefonska številka; (g) telefaks številka; (h) podatki o kreditni kartici; in/ali (i) druge informacije, ki jih zahteva ustrezni obrazec za registracijo storitve (»Podatki o registraciji storitve«).

Razen če izrecno ni navedeno drugače, bodo vse morebitne prihodnje ponudbe, ki vam jih omogočimo na spletni strani in dopolnjujejo ali izboljšujejo trenutne funkcije spletne strani, podvržene pogodbi. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren na kakršen koli način za vašo nesposobnost uporabe in/ali kvalifikacijo za storitve. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ne bo odgovoren za vas ali tretje osebe za kakršno koli spremembo, zaustavitev ali prekinitev storitev ali drugih izdelkov.

TEKMOVANJA

Občasno TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko Tekmovanj. S pravilnimi in natančnimi podatki, ki jih posredujete v povezavi z obrazcem za registracijo za določeno Tekmovanje, ter z odobritvijo Uradnih pravil Tekmovanja, lahko sodelujete v žrebanju za zmago promocijskih nagrad, ki jih ponuja vsako Tekmovanje. Za sodelovanje v Tekmovanjih, predstavljenih na spletni strani, morate najprej v celoti izpolniti ustrezni obrazec za prijavo. Strinjate se, da boste posredovali pravilne, natančne, aktualne in popolne podatke registracije za Tekmovanje.

DOVOLJENJE ZA UPORABO

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neizključna, neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in pripadajočega materiala v skladu z Dogovorom. TheSoftware lahko to licenco kadarkoli in iz kakršnegakoli razloga prekine. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastne osebne, nekomercialne namene. Noben del spletne strani, vsebine, Tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem iskanja informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, razčlenjevati, preoblikovati spletno stran, vsebine, Tekmovanj in/ali storitev ali kateregakoli dela teh.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, magnetski prevod, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in drugi zadevni elementi, povezani z vsebino spletne strani, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščiteni z ustreznimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Prepovedana je kopiranje, distribucija, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev s pomočjo avtomatiziranih sredstev ali na kakršen koli drug način, kot je krajanje ali izluščevanje podatkov za ustvarjanje ali sestavljanje neposredno ali posredno kolekcije, kompilacije, zbirke ali direktorija brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobite pravic lastništva do katere koli vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih gledate na ali preko spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev.

HIPERPOVEZAVA NA SPLETNO STRAN, SOBRANDIRANJE, “VGRADNJA” IN/ALI SKLICEVANJE NA SPLETNO STRAN JE PREPOVEDANO

Razen izrecnega pooblastila podjetja TheSoftware, nobenemu ni dovoljeno uporabiti hiperpovezave na spletno stran ali njene dele (vključno, vendar ne omejeno na, logotipe, blagovne znamke, blagovno znamko ali avtorski material) na njihovi spletni strani ali na drugi spletni platformi iz katerega koli razloga. Poleg tega je strogo prepovedano “vgraditi” spletno stran in/ali se sklicevati na enotni lokacijski kazalnik (“URL”) spletne strani v kakršnem koli komercialnem ali nekomercialnem mediju brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware. Posebej se strinjate, da boste sodelovali s spletno stranjo, da boste *odstranili* ali prenehali z vsako takšno vsebino ali dejavnostjo. S tem priznavate, da ste odgovorni za vse povezane škode.

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pravico si pridržujemo, da po lastni presoji urejamo in/ali brišemo vse dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletnem mestu.

ODGOVORNOSTNI IZKLJUČEK

SPLETNO MESTO, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, KATERE KOLI IZDELKI TRETJIH STRANK, KI JIH LAHKO PREJMETE OD TRETJEGA STRANKINO VIRI, IN/ALI KATERE KOLI DRUGE IZDELKE IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO ZAHTEVATE PREK SPLETNEGA MESTA, SE NUDIJO VAM NA OSNOVI “KAKRŠNE SO” IN “KOT SO NA VOLJO” IN VSE GARANCIJE, IZRECNE IN IMPLICITNE, SE IZKLJUČUJEJO V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJEJO VELJAVNI PRAVNI PREDPISI (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO, IZKLJUČITEV KAKRŠNIH KOLI GARANCIJ O TRŽNI UPORABNOSTI, NEKRŠITVI INTELEKTUALNE LASTNINE IN/ALI PRIMERENOSTI ZA POSAMEZNO NAMEMBNO RABO). V POSAMEZNEM PRIMERU, A BREZ OMEJITVE, TheSoftware NE DAJE NOBENIH JAMSTEV, DA: (A) SPLETNO MESTO, STORITVE, TEKMOVANJA, VSEBINA, KATERI KOLI IZDELKI TRETJIH STRANK, KI JIH LAHKO PREJMETE OD TRETJEGA STRANKINIH VIRI, IN/ALI KATERI KOLI DRUGI IZDELKI IN/ALI STORITVE, KI JIH LAHKO ZAHTEVATE PREK SPLETNEGA MESTA, IZPOLNJUJEJO VAŠE ZAHTEVE;

IZJAVA O ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, NASTALO S PRENOSOM

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne zagotavlja, da so takšni prenosi brez okvarjenega računalniškega kode, vključno z virusi in črvi.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA PROGRAMSKA OPREMA NE BO ODGOVORNA ZA VAS ALI KAKRŠNOKOLI TRETJO STRAN ZA NA VSEMOJNO ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO, ZA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, DOBREGA IMENA, UPORABE, PODATKOV ALI DRUGIH NEOMEJENIH IZGUB (TUDI ČE JE BILA PROGRAMSKA OPREMA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE), V SKLADU Z VELJAVNIM PRAVNIM REDOM ZA: (A) UPORABO ALI NEZMOŽNOST UPORABE SPLETNE STRANI, STORITEV, TEKMOVANJ, VSEBINE, KAKRŠNIHKOLI IZDELKOV TRETJE OSEBE, KI JIH LAHKO PREJMETE OD NAŠEGA PONUDNIKA TRETJE OSEBE, TER/ALI KAKRŠNIHKOLI DRUGIH IZDELKOV IN/ALI STORITEV, KI JIH LAHKO PRIDOBITE PREKO SPLETNE STRANI; (B) STROŠKOV PRIDOBITVE NADOMESTNIH BLAGA IN STORITEV, KI NASTANEJO ZARADI NAKUPA ALI PRIDOBITVE BLAGA, PODATKOV, INFORMACIJ IN/ALI STORITEV OD, ALI TRANSAKCIJE, SKLENJENE PREKO SPLETNE STRANI; (C) NEUSPEHA PRI KVALIFIKACIJI ZA TEKMOVANJA, STORITVE ALI IZDELKE TRETJE OSEBE OD KATEREGA KOLI OD NAŠIH PONUDNIKOV TRETJE OSEBE, ALI KAKRŠNEGA KOLI NADALJNJEGA ZAVRNITVENEGA UKREPA ZOPER IZDELKE TRETJE OSEBE ISTEGA.

ODŠKODNINA

Sprejemate, da boste nadomestili in zadržali TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in povezanih družb ter vsakega njihovega člana, uradnika, direktorja, zaposlenega, agenta, so-znamkarja in/ali drugih partnerjev, nedolžnega in brez škode od vsakršnih zahtevkov, stroškov (vključno z razumnimi odvetniškimi pristojbinami), škode, tožb, stroškov, zahtev in/ali sodb katere koli tretje osebe, ki so posledica ali se pojavijo iz vaše uporabe spletnega mesta, storitev, vsebin in/ali vstopa v katero koli tekmovanje; b) kršitve Pogodbe; in/ali (c) kršitve katerih koli pravic drugega posameznika in/ali pravne osebe. Določbe tega odstavka koristijo TheSoftware, vsakemu od njihovih staršev, podružnicam in/ali povezanim družbam ter vsakemu od njihovih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjem, licencam, dobaviteljem in/ali odvetnikom. Vsaka od teh oseb in subjektov ima pravico, da uveljavlja in izvaja te določbe neposredno proti vam v svojem imenu.

SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB

Spletno mesto lahko zagotavlja povezave do in/ali vas napoti na druge spletne strani in/ali vire interneta, vključno, vendar ne omejeno, na tiste, ki jih lastijo in upravljajo tretje osebe. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in/ali viri, priznavate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani in/ali virov tretjih oseb. Poleg tega TheSoftware ne podpira in ni odgovoren ali odškodninsko odgovoren za kakršne koli pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebine, oglaševanja, storitev, izdelkov in/ali drugih materialov na takšnih spletnih straneh ali virih ali za kakršne koli škode in/ali izgube, ki izhajajo iz njih.

IZJAVA O ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBIČAJNOBISKOVALCIH

Uporaba spletne strani in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij, podatkov o registraciji in/ali gradiv, ki jih pošljete prek ali v povezavi s spletno stranjo, je predmet naše izjave o zasebnosti. Pridržujemo si pravico uporabiti vse informacije v zvezi z vašo uporabo spletne strani in vse druge osebno prepoznavne informacije, ki ste jih posredovali, v skladu s pogoji naše izjave o zasebnosti. Za ogled naše izjave o zasebnosti kliknite tukaj.

Katerikoli poskus poškodovanja, uničenja, motenja, vandaliziranja in/ali kakršnega koli drugačnega vmešavanja v delovanje spletnega mesta s strani katerega koli posameznika, ne glede na to, ali je stranka TheSoftware ali ne, je kršitev kazenskega in civilnega prava. TheSoftware bo predložil vse možne ukrepe proti vsem kršiteljem, tako fizičnim osebam kot tudi pravnim subjektom, v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon in pravičnost.

IZBIRA PRAVA/KRAJA

Vse spore, ki izvirajo ali se nanašajo na sporazum, urejajo in razlagajo skladno z estonskim pravom (brez upoštevanja konflikta pravnih načel). Vsaka odločitev je dokončna in zavezujoča za stranke, in na njej lahko temelji sodna odločba v katerem koli pristojnem sodišču. Če ni drugače določeno, to ne pomeni, da nobena stranka ne sme zahtevati zasilnega ukrepa v obliki odredbe, da bi zaščitila svoje pravice v času razrešitve spora. V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, se strinjate, da ne boste sodelovali v nobeni tožbi kolektivne odškodninske tožbe v zvezi z nobenim zahtevkom, sporom ali kontroverzo, ki jo morda imate proti TheSoftware, niti proti njihovim pravnim zastopnikom, podružnicam, hčerinskim družbam, staršem, agencijam in njihovim članom, uradnikom, direktorjem, zaposlenim in agentom. Strinjate se, da se lahko sprejmejo zasilni ukrepi, da se ustavi takšna tožba ali da se izločite kot udeleženec v postopku.