Programmapiederīgās Lietošanas noteikumi uz Tēmekļa vietnei SVARĪGI – LŪDZU, IEPAZĪSTIES

Paldies, ka lieto Tēmekļa vietni (turpmāk “Vietne”), kur ieguvāt saiti uz šiem Lietošanas noteikumiem (turpmāk “Noteikumi”) Vietne ir Interneta īpašums TheSoftware (turpmāk – “TheSoftware”, “mēs” un “mūsu”). Tu piekrīti šiem TheSoftware Tēmekļa vietnes Lietošanas noteikumiem (“Noteikumi”), pilnībā ievērojot sekojošo, veicot šādas darbības: (a) piekļūstot Tēmekļa vietnei; (b) reģistrējoties, lai saņemtu jaunumu rakstus vai abonējot sūtījumus vai pieprasot informāciju caur Tēmekļa vietni (“Abonēšanas pakalpojumi”); (c) reģistrējoties, lai piedalītos TheSoftware akcijās, konkursos un/vai loterijās, kas tiek piedāvātas laikam no laika (turpmāk – “Konkurss”); (d) pievienojoties vai mēģinot pievienoties mārketinga programmai vai citai biedrībai, kas tiek reklamēta Tēmekļa vietnē (“Biedrības pakalpojumi”); un/vai (e) pasūtot produktu un/vai pakalpojumu, izmantojot Tēmekļa vietni (“Papildu Pakalpojumi, kopā ar Abonēšanas pakalpojumiem un Biedrības pakalpojumiem, “Pakalpojumi”). TheSoftware Privātuma politika (“Privātuma politika”), Oficiālie Konkursa noteikumi, kas piemērojami katram Konkursam, TheSoftware Pirkuma līgumi (“Pirkuma līgums”), TheSoftware Biedrības līgumi (“Biedrības līgums”), kā arī jebkuri citi darbību noteikumi, politikas dokumenti, cenrāži un citi pielikumi, kā arī jebkuri citi dokumenti, kas laikam no laika tiek publicēti (kopā – “Līgums”), ir šeit skaidri iekļauti atsaucē. Lūdzu, rūpīgi izlasiet Līguma pilnos noteikumus. Ja neapstiprināt Līgumu pilnībā, jums nav pilnvarojuma izmantot Pakalpojumus un/vai Tēmekļa vietni nevienā veidā vai formātā.

TheSoftware IZSKAIDROTI AIZLIEGUMU PIEKĻŪT TĒMEKLĪBAI UN/VAI PAKALPOJUMIEM JEBKURAM PERSONĀM, KURAS IETVER BŪRNU INTERNETĀ PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBAS UN KOPĒJĀ DROŠĪBAS AKTA LABĀJUMĪBU NO 1998. GADA, KĀ TO GROZĪTAS (“COPPA”). TheSoftware PIETUR ĪPAŠOS TIESĪBAS ATTEIKT PIEEJU PAKALPOJUMIEM UN/VAI TĒMEKLIM JEBKURAM PERSONĀM, VIENĀ UN TIKAI AR SAVU VIENNOZĪMĪGU IZLEMTI.

LĪDZSTRĀDĒŠANAS LOKA UN GROZĪJUMU IESPĒJAS

Jūs piekrītat Līgumā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz Jūsu vietnes izmantošanu. Līgums ir vienīgais līgums starp Jums un TheSoftware attiecībā uz Jūsu vietnes izmantošanu un tas aizstāj visas iepriekšējās vai laikabiedru vienošanās, pārstāvniecības, garantijas un/vai saprašanās jautājumus attiecībā uz vietni. Mēs varam vienpusēji grozīt Līgumu pēc saviem ieskatiem bez specifiskas Jums izdarītas paziņojumu sniegšanas. Jaunākais Līgums tiks publicēts vietnē, un Jums vajadzētu pārskatīt Līgumu pirms vietnes izmantošanas. Jūsu turpmākās vietnes un/vai pakalpojumu izmantošanas dēļ Jūs ar šo piekrītat izpildīt visus Līgumā noteiktos noteikumus un nosacījumus. Tādēļ, regulāri jāpārbauda šī lapa, lai uzzinātu par atjauninājumiem un/vai izmaiņām.

PRASĪBAS

Vietne un pakalpojumi ir pieejami tikai tiem indivīdiem, kas var noslēgt juridiski saistošus līgumus saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu. Vietne un pakalpojumi nav paredzēti lietošanai indivīdiem, kas jaunāki par astoņpadsmit (18) gadiem. Ja Jums nav astoņpadsmit (18) gadu, Jums nav atļauts izmantot un/vai piekļūt vietnei un/vai pakalpojumiem.

PAKLĀJĀJU PAKALPOJUMU APRĀKOJUMS

Abonēšanas pakalpojumi

Saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem, reģistrējoties mājaslapā un saņemot apstiprinājumu no TheSoftware, jūs varat iegūt vai mēģināt iegūt abonēšanas pakalpojumus, par maksu vai bez maksas. Abonēšanas pakalpojumi sniegs jums e-pasta saturu, tekstu un citus materiālus („abonēšanas saturs”), kas saistīti ar tiešsaistes mārketingu, ko sniedz TheSoftware un tā trešo pušu partneri („Trešās puses sniedzēji”). Ja vēlaties pārtraukt abonēšanas saturu, vienkārši nosūtiet mums e-pastu uz [email protected]. Abonēšanas saturs satur komentārus, viedokļus un/vai citus materiālus, ko sniedz TheSoftware un Trešās puses sniedzēji, un to nevajadzētu uzskatīt par pēdējo autoritāti. Lūdzu, izrādiet piesardzību, zināšanas un drošību, izmantojot abonēšanas saturu un/vai abonēšanas pakalpojumus. Jūs piekrītat, ka TheSoftware nav nekādu pienākumu un neuzņemas nekādas saistības pret jums saistībā ar šādu abonēšanas saturu. TheSoftware nepārstāv vai nesniedz garantijas par abonēšanas pakalpojumos pieejamo abonēšanas saturu precizitāti, pilnīgumu vai atbilstību.

Biedru pakalpojumi

Saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem un Biedru līgumu, reģistrējoties mājaslapā, piekrītot Biedru līgumam un saņemot apstiprinājumu no TheSoftware, jūs varat iegūt vai mēģināt iegūt par maksu vai bez maksas biedru dalību vienā no dažādajiem biedru programmām, ko piedāvā MTS Advertise OU. Lai iegūtu Biedru līgumu kopiju, lūdzu apmeklējiet mājaslapu konkrētām Biedru programmām. TheSoftware biedru programmas ļaus jums piekļūt saturam, tekstam un citiem materiāliem („Biedru saturs” un kopā ar Abonēšanas saturu – „Saturs”), ko sniedz TheSoftware un konkrēti Trešie Puses sniedzēji, lai palīdzētu biedriem viņu tiešsaistes mārketinga centienos. Biedru saturs satur komentārus, viedokļus un citus materiālus, ko sniedz TheSoftware Trešie Puses sniedzēji, un tiem nevajadzētu pilnībā paļauties.

Vendoru pakalpojumi

Aizpildot attiecīgos pirkuma pasūtījuma veidlapas, jūs varat iegūt vai mēģināt iegūt noteiktus produktus un/vai pakalpojumus no mājaslapas. Mājaslapā parādītie produkti un/vai pakalpojumi var saturēt aprakstus, kas tiek sniegti tieši no trešo pušu ražotāju vai izplatītāju puses. Programmatūra nenodrošina vai neapliecina, ka šādu priekšmetu apraksti ir precīzi vai pilnīgi. Jūs saprotat un piekrītat, ka Programmatūra nav atbildīga vai neuzņemas nekādu atbildību jebkurā ziņā par jūsu nespēju iegūt produktus un/vai pakalpojumus no mājaslapas vai par jebkādiem strīdiem ar produkta pārdevēju, izplatītāju un galotnes lietotāju patērētājiem. Jūs saprotat un piekrītat, ka Programmatūra neuzņemsies atbildību pret jums vai jebkuru trešo personu saistībā ar jebkādām prasībām saistībā ar jebkuriem mājaslapā piedāvātiem produktiem un/vai pakalpojumiem.

Vispārīgi

Informācija, ko jums jāsniedz, reģistrējoties pakalpojumiem, var ietvert, bez ierobežojumiem, vismaz sekojošo: (a) jūsu pilns vārds; (b) uzņēmuma nosaukums; (c) e-pasta adrese; (d) pasta adrese (un rēķina adrese, ja tāda atšķiras); (e) mājas tālruņa numurs; (f) darba tālruņa numurs; (g) faksa numurs; (h) kredītkartes informācija; un/vai (i) jebkura cita informācija, kas pieprasīta attiecīgajā reģistrācijas veidlapā („Pakalpojumu reģistrācijas dati”).

Ja nav skaidri noteikts citādi, jums pieejamās nākotnes piedāvājumā(-s), kas papildina vai uzlabo mājaslapas pašreizējās funkcijas, ir jāievēro līguma noteikumi. Jūs saprotat un piekrītat, ka Programmatūra nav atbildīga vai neuzņemas nekādu atbildību jebkurā ziņā par jūsu nespēju izmantot un/vai kvalificēties pakalpojumiem. Jūs saprotat un piekrītat, ka Programmatūra neuzņemsies atbildību pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādiem pakalpojumu vai citu produktu modificēšanu, pārtraukšanu vai izņemšanu.

KONKURSI

Periodiski TheSoftware piedāvā promocijas balvas un citas apbalvojumus, izmantojot konkursus. Nodrošinot patiesu un precīzu informāciju attiecībā uz attiecīgā konkursa reģistrācijas formu un piekrītot attiecīgajam oficiālajam konkursa noteikumu kopumam, jūs varat piedalīties un iespējams laimēt promocijas balvas, ko piedāvā attiecīgais konkurss. Lai piedalītos vietnē redzamajos konkursos, jums vispirms jāaizpilda attiecīgā ieraksta veidlapa. Jūs piekrītat sniegt patiesu, precīzu, pašreizēju un pilnīgu konkursa reģistrācijas datus.

LICENCES PIEDĀVĀJUMS

Kā vietnes lietotājam jums tiek piešķirta neekskluzīva, nepārdevama, anulējama un ierobežota licence, lai piekļūtu vietnei, saturam un saistītajam materiālam saskaņā ar Līgumu. TheSoftware var jebkurā laikā jebkādu iemeslu dēļ atcelt šo licenci. Jūs drīkstat izmantot vietni un saturu vienā datorā savai personīgai, nekomerciālai lietošanai. Neviens vietnes, satura, konkursu un/vai pakalpojumu gabals nedrīkst tikt reproducēts nekādā veidā vai iekļauts jebkurā informācijas izgūšanas sistēmā, elektroniskā vai mehāniskā. Jūs nedrīkstat izmantot, kopēt, pēcķīnāties, klonēt, nomāt, nolīgt, pārdot, modificēt, dekompilet, izjaukt, atnīcināt vietni, saturu, konkursus un/vai pakalpojumus vai to kādu daļu.

Īpašumtiesības

Tīmekļa vietnes, saturu, organizāciju, grafiku, dizainu, kompilāciju, magnētisko tulkojumu, digitālo pārveidi, programmatūru, pakalpojumus un citus jautājumus, kas saistīti ar vietni, saturu, konkursiem un pakalpojumiem, ir aizsargāti saskaņā ar attiecīgajiem autortiesību, preču zīmju un citiem ekskluzīviem (ieskaitot, bet neierobežojoties ar intelektuālā īpašuma) tiesību aktiem. Jūsu aizliegts pilnīgi vai daļēji kopēt, izplatīt, publicēt vai pārdot vai saturu, konkursus, pakalpojumu. Vietnes, satura, konkursu un/vai pakalpojumu materiālu sistēmiska izgūšana ar automātiskiem līdzekļiem vai jebka cita datu izguve ar mērķi radīt vai kompilēt, tieši vai netieši, kolekciju, kompilāciju, datu bāzi vai katalogu bez TheSoftware rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Jums nepienākas īpašuma tiesības nevienam saturam, dokumentam, programmatūrai, pakalpojumiem vai citiem materiāliem, kas apskatāmi vai izmantoti vietnē, saturā, konkursos un/vai pakalpojumos.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Ja nav izrietējis no TheSoftware izteiktas atļaujas, neviens nedrīkst izveidot hiperlinku uz vietni vai tās daļām (ieskaitot, bet neierobežojoties ar logotipiem, preču zīmēm, zīmoliem vai autortiesību materiāliem) no savas tīmekļa vietnes vai vietnes, iemeslu dēļ. Turklāt ir stingri aizliegts “frame”, vērt vietni un/vai saitošu vienotu resursu atrašanās vietu (URL) komerciālajā vai nekomerciālajā plašsaziņas līdzekļos bez iepriekšējas, skaidras, rakstiskas atļaujas no TheSoftware. Jūs izsakoties piekrītat sadarboties ar vietni, lai noņemtu vai apturētu jebkādu tādu saturu vai darbību. Jūs atzīstat, ka jums var būt jāatlīdzina visi ar to saistītie zaudējumi un izdevumi.

REDIGĒŠANA, DZĒŠANA UN MODIFICĒŠANA

Mēs paturam tiesības vienā vienīgā ieskatā rediģēt un/vai dzēst jebkādus dokumentus, informāciju vai citu saturu, kas parādās uz vietnes.

ATTEIKUMS

VIETNE, PAKALPOJUMI, KONTESTI, SATURS, JEBKURI TREŠO PUŠU PRODUKTI, KURUS VARAT SAŅEMT NO VIENAS NO MŪSU TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJĀM, UN/VAI JEBKURI CITI PRODUKTI UN/VAI PAŠREIZ MINĒTIE PAŠREIZ MINĒTO PAKALPOJUMU VAR NODERĪGU MĒRĶIM) TAS IR NODERĒJUMS UN VAR FUNKCIONĒT, UN VISAS GARANTIJAS, GAN SKAIDRAS, GAN JŪTAMAS, KAS IR PIEMĒROJAMAS PIEMĒROJAMO TIESĪBU AKTOS, TAM VISPĀRĪGĀK LIELĀ MĒRĀ NAV JĀIELOKĀ. (TO SKAITĀM VAI NEIEROBEŽOJOT, TheSoftware NEUZTVER JEBKĀDU GARANTIJU, KA: (A) VIETNE, PAKALPOJUMI, KONTESTI, SATURS, JEBKURI TREŠO PUŠU PRODUKTI, KURUS VARAT SAŅEMT NO VIENAS NO MŪSU TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJĀM, UN/VAI JEBKURI CITI PRODUKTI UN/VAI PAŠREIZ MINĒTO PAKALPOJUMU VAR ATBILST JŪSU PRASĪBĀM;

ATTEIKUMS PAR KAITĒM, KO IZRAISA LEJUPIELĀDES

Apmeklētāji lejupielādē informāciju no tīmekļa vietnes paši uz savu risku. Programmatūra nekādā veidā neaizsargā pret datoram kaitējošām kodēm, tostarp vīrusiem un tārpiem.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

JŪS IZSKAIDRI SAPROTAT UN PIEKRŪTAT, KA Programmatūra NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU JUMS VAI JEBKURAM TREŠAJAM, PAR DIREKTĀM, INDIREKTĀM, PAŠREIZĒJĀM, ĪPAŠAJĀM, SEKUNDĀRAJĀM UN/VAI PARAUGPRĀTĪBU RADĪTO KAITĒJUMU, TOBRĪD ARĪ, JA TAS NAV IETVERTS PARASTAS IESPĒJAS, NO ZAUDĒTāM PEĻŅĀM, LABA DARĪJUMA, IZMANTOŠANAS, DATU VAI CITAS NESAGRIEZMAS ZAUDĒJUMU PUSēM (PAT JA Programmatūra IR BIJIS BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU IESPĒJAS ESAMīBU), SASKARSMEI AR: (A) TĪMEKĻA VIETNES, PAKALPOJUMU, KONKURSIEM, SATURU, JEBKURS TREŠO PUSTRU PRODUKTU, KO JŪS VARAT SAŅEMT NO VIENAS NO MŪSU TREŠO PUSTRU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJĀM, UN/VAI JEBKURU CITU PRODUKTU UN/VAI PAKALPOJUMU, KURU JŪS VARAT VEIKT PIESĀRKSTāM CAUR TĪMEKĻA VIETNI; (B) UZĒMUMU, DATU, INFORMāCIJAS UN/VAI PAKALPOJUMU IEGĀDES IZMAKSāM, KAS SARESULTā IEGĀDāTOS VAI SAŅEMTOS NO TĪMEKĻA VIETNES VAI TRANSAKCIJāM, KAS IZDARA CAUR TĪMEKĻA VIETNI; (C) NESPēJA KA ESAT KVALIFICēTS KONKURSIEM, PAKALPOJUMIEM VAI TREŠO PUSTRU PRODUKTIEM NO MŪSU TREŠO PUSTRU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, VAI JEBKURA TĀDA PRODUKTA ATMIŅA ATTEIKUMU ŠAIĀ SITUĀCIJĀ;

KOMPENSĀCIJA

Jūs piekrītat kompensēt un nodrošināt tai programmatūrai, katram no viņu vecākiem, meitasuzņēmumiem un filiālēm, kā arī katram no viņu attiecīgajiem biedriem, amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, aģentiem, kopīgiem zīmoliem un/vai citiem partneriem nepieļautu jebkādas prasības, izdevumus (ieskaitot saprātīgus advokātu izdevumus), zaudējumus, prāvas, izmaksas, pieprasījumus un/vai spriedumus, kas jebkurā ziņā izriet no vai saistīti ar: (a) jūsu vietnes, pakalpojumu, satvara un/vai konkursa izmantošanu; (b) jūsu vienošanu pārkāpusi; un/vai (c) jūsu citu indivīdu un/vai juridiskās personas tiesību pārkāpums. Šī rindkopas noteikumi ir paredzēti tai programmatūrai, katram no viņu vecākiem, meitasuzņēmumiem un/vai filiālēm, kā arī katram no viņu attiecīgajiemamatpersonām, direktoriem, biedriem, darbiniekiem, aģentiem, akcionāriem, licencēm, piegādātājiem un/vai advokātiem labuma. Katram no šīm personām un juridiskām personām ir tiesības pieprasīt un īstenot šos noteikumus tieši pret jums savā vārdā.

TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIENTULĪBA

Vietne var sniegt saites uz un/vai norādījumus citām Interneta vietnēm un/vai resursiem, to skaitā, bet ne tikai, tiem, kas pieder un tiek pārvaldīti Trešo pušu piedāvātājiem. Tā kā tai programmatūrai nav kontroles pār šādām trešo pušu vietnēm un/vai resursiem, jūs šeit apzināti piekrītat un atzīstat, ka tai programmatūrai nav atbildības par šādu trešo pušu vietņu un/vai resursu pieejamību. Turklāt tai programmatūrai nav atbalsts, un tā nav atbildīga vai neuzņemas atbildību par jebkurām šādu trešo pušu vietņu vai resursu nosacījumiem un noteikumiem, privātuma politiku, saturu, reklāmu, pakalpojumiem, produktiem un/vai citiem materiāliem vai no tā izrietošiem zaudējumiem un/vai zaudējumiem.

PRIVĀTUMA POLITIKA/VISITĒTĀJA INFORMĀCIJA

Vietņu izmantošana, un visi komentāri, atsauksmes, informācija, reģistrācijas dati un/vai materiāli, ko iesniedzat caur vai saistībā ar vietni, ir pakļauti mūsu privātuma politikai. Mums ir tiesības izmantot visu informāciju par jūsu vietnes izmantošanu un jebkādu citu identificējamu informāciju, ko sniedzat, saskaņā ar mūsu privātuma politikas noteikumiem. Lai aplūkotu mūsu privātuma politiku, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Jebkura mēģinājuma no jebkura indivīda, neatkarīgi no tā, vai tas ir TheSoftware klientu, nodarīt kaitējumu, iznīcināt, ietekmēt, vandālismu un/vai citādāk iejaukties vietnes darbībā, uzskata par kriminālvajāšanu un civiltiesību pārkāpumu, un TheSoftware šajā sakarā apzinīgi izmantos visas iespējamas sankcijas pret jebkuru noziedznieka vai vienību pilnībā saskaņā ar likumu un vienlīdzību.

TIESAS IZVĒLE/VIETA

Visi strīdi, kas rodas saistībā ar Līgumu, tiek vadīti un izprotami saskaņā ar Igaunijas likumiem (neņemot vērā likuma konfliktu principus). Jebkura piešķirtā izšķirtne ir galīga un spēkā esoša attiecībā uz pusēm, un tiesas spriedums var tikt nodots jebkurā kompetentā jurisdikcijā. Neviens šeit nevar tikt interpretēts tā, ka tas liegtu jebkurai pusei pieprasīt lietu aizsardzības nolūkā, lai aizsargātu savas tiesības, kamēr nav izdots arbitražas iznākums. Likumam atbilstošā mērā jūs piekrītat, ka jūs nesāksit, nenosladzināsit vai nepiedalīsit savādākā kārtā jebkurā grupas prasībā, strīdā vai kontroversē, kas jums var rasties pret TheSoftware un katru no viņu tiesiskajiem pārstāvjiem, saistītajām personām, filiālēm, mātes sabiedrībām, aģentūrām un to atsevišķiem locekļiem, amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem un aģentiem. Jūs piekrītat injuncitvas palīdzības izsniegšanai, lai apturētu šādu tiesas prāvu vai izņēmuma gadījumā noņemtu jūs no šādas prasības dalībnieku saraksta.