Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van de informatie beschermt die bezoekers verstrekken aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door De Software, waaronder De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelpraktijken en de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De Software ontvangt typisch specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich aanmelden voor diensten, een klantenondersteuningsvraagticket openen, cv-informatie verstrekken voor arbeidskansen of ons e-mails sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. U kunt ook verzoeken dat De Software uw informatie niet gebruikt door een e-mail te sturen naar: [email protected]. Echter, De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om bulletins en andere belangrijke informatie over uw De Software-diensten naar u te sturen. Zonder instructies van u kan De Software informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door het The Software-family bedrijf, De Software geautoriseerde agenten en andere goederen- en dienstverleners waarmee De Software relaties heeft en waarvan het aanbiedingen interessant kunnen zijn voor u. De Software zal echter uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen of verhandelen, tenzij we hiertoe gemachtigd zijn of wettelijk verplicht zijn, of in het geval van dreigend fysiek letsel voor de bezoeker of anderen. Op die The Software-sites waar u via het web creditcard- of andere bestelinformatie aan The Software kunt verstrekken, beschermt en beveiligt The Software deze informatie door gebruik te maken van commercieel gebruikelijke webgebaseerde beveiligings- en versleutelingsprotocollen, zoals Secure Socket Layer (SSL) en Secure Electronic Transaction (SET). Op die sites waar u vrijwillig feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of dergelijke aanbiedt, zal The Software dat gedeelte van de informatie als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwen en, behalve zoals anderszins uitgedrukt in deze privacyverklaring, veronderstelt The Software geen verplichting om dergelijke informatie te beschermen tegen openbaarmaking.

De voorbeelden in dit materiaal mogen niet worden opgevat als een belofte of garantie van verdiensten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. We presenteren dit niet als een “word snel rijk schema”, en u moet het ook niet zo beschouwen.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

Over het algemeen verzamelt De Software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult de identiteit van de bezoeker niet. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de The Software-sites die zijn bezocht. De Software verzamelt deze informatie met het beperkte doel om klantenservice en websitebehoeften te bepalen. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over De Software-diensten te voorzien). De Software combineert informatie die op deze manier is verzameld niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw The Software gehoste website, server, bulletinboards, forum, websites van derden:

Informatie die u openbaar maakt op een openbare ruimte, inclusief elk bulletinboard, chatsessie of website die The Software voor u host als onderdeel van uw diensten van The Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Bovendien bevatten de websites van The Software links naar sites van derden die niet gerelateerd zijn aan The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan de privacyverklaringen van die sites te raadplegen.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt The Software (i) volledig samen met lokale, provinciale en federale autoriteiten bij elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of vertrouwelijke elektronische communicatie verzonden naar The Software) of vermeende onwettige activiteiten van een gebruiker van de dienst, en (ii) neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Met het oog op het vervullen van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten kan The Software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken. Bovendien kan The Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren (i) om te voldoen aan enige wet, regelgeving of verzoek van de overheid, (ii) indien een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of geschikt is voor het functioneren van The Software, of (iii) ter bescherming van de rechten of eigendommen van The Software of anderen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een belang in The Software en de sites van The Software die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt The Software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adresinformatie en andere informatie die u aan The Software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die (i) haar bedrijf richt op communicatieproducten of -diensten, (ii) akkoord gaat om de opvolger van The Software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie verzameld en onderhouden door The Software, en (iii) akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.