Политика за поверителност

Като кликнете върху „Продължи“, ни давате разрешение да ви изпращаме имейли относно нашите предложения. Ако решите, че не желаете да получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време в дъното на всеки имейл.

Софтуерът почита поверителността на всеки посетител на нашите уебсайтове. Тази изява за поверителност предоставя уведомление относно стандартите и условията, с които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетители на сайтове в Интернет, притежание на и управлявани от Софтуер, включително Софтуер и Софтуер. Тази изява за поверителност предоставя уведомление относно практиките по събиране на информация и начините, по които вашият информация може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля, проверявайте периодично тази информация.

А. Лична идентифицируема информация:

Софтуерът обикновено получава конкретна информация за своите посетители само когато такава информация е предоставена по доброволство, например когато нашите посетители искат информация, закупуват или се записват за услуги, отварят билет за обслужване на клиенти, предоставят информация за автобиографията си за възможности за заетост или ни изпращат имейл. Разбира се, че някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, като например когато правите покупка, използвате кредитна карта за заплащане на услуги, изпращате автобиографията си или поискате определена информация. Когато предоставяте лично идентифицируема информация на Софтуера чрез нашите уебсайтове, тя ще се използва за изпълнение на вашия конкретен заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали желаете или не желаете Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Можете също да поискате Софтуерът да не използва вашата информация, като изпратите имейл на: [email protected], Въпреки това, Софтуерът запазва справедливостта си да ви изпраща бюлетини и друга важна информация за вашите услуги на Софтуера. Без указания от вас, Софтуерът може да използва информацията, която предоставяте, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството от компании на Софтуера, оторизирани агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има взаимоотношения и чиито оферти може да представляват интерес за вас. Софтуерът няма да продава или разменя вашата лично-идентифицируема информация, освен ако ние няма разрешение или законово задължение да го направим или в случай на непосредствена физическа вреда за посетителя или други лица. На тези сайтове на Софтуера, където можете да предоставите на Софтуера информация за кредитна карта или друга информация за поръчка чрез уеба, Софтуерът защитава и осигурява тази информация, като използва комерсиално обичайни протоколи за уеб базирана сигурност и криптиране, примери за които включват Secure Socket Layer (SSL) и Secure Electronic Transaction (SET). На тези сайтове, на които доброволно предлагате всякакви отзиви, данни, отговори, въпроси, коментари, предложения, идеи и други подобни, Софтуерът ще разглежда тази част от информацията като неразглежда и непатентована и, освен ако не е изразено друго в този изявление за поверителност, Софтуерът не носи отговорност за предпазването на такава информация от разкриване.

Примерите в тези материали не трябва да бъдат разглеждани като обещание или гаранция за печалба. Възможността за печалба е напълно зависима от лицето, използващо нашия продукт, идеи, техники и положеният труд. Ние не представяме това като “схема за богатство”, и нито трябва така да го разглеждате.

Б. Нелично идентифицируема (обща) информация:

По принцип, Софтуерът събира от уместния начин определена обща информация. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Обикновено тя включва информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посещените сайтове на Софтуера. Софтуерът събира тази информация за ограничената цел да определи нуждите от обслужване на клиенти и уебсайтове. За целта използваме определени технологии, включително “бисквитки” (технология, която може да се използва за информиране на посетителя с насочена информация за услугите на Софтуера). Софтуерът не комбинира информация, събрана по този начин, с каквато и да било лично идентифицируема информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получавате бисквитка и можете да я откажете.

C. Вашият Софтуер хостван уебсайт, сървър, бюлетинни дъски, форуми, уебсайтове на трети страни:

Информация, която разкривате в публично пространство, включително във всяка бюлетинна дъска, чат стая или уебсайт, който Софтуерът може да хоства за вас като част от вашите услуги, е достъпна за всеки друг, който посещава това пространство. Софтуерът не може да защити информацията, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на софтуера съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети страни, различни от софтуера. Софтуерът не може да защити информацията, която можете да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и ограничения:

Въпреки горното и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът (i) напълно сътрудничи с държавните, местните и федералните органи при всяко разследване, свързано с всякакво съдържание (включително лична или частна електронна комуникация, изпратена до Софтуера) или предполагаеми незаконни дейности на всякакъв потребител на услугата и (ii) предприема разумни мерки за защита на собствените си права. За ограничени цели на постигане на такова сътрудничество и мерки и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът може да бъде задължен да разкрие самоличностената информация. Освен това, Софтуерът може да избере да наблюдава областите на комуникация от всякакъв вид (i) за да отговори на всяко законово изискване, регулация или искане на управлението; (ii) ако такава разкрива е необходима или уместна за работата на Софтуера; или (iii) за да защити правата или имуществото на Софтуера или на други лица. Във връзка с потенциалната продажба или прехвърляне на всяко от своите права върху Софтуера и уебсайтовете на Софтуера, притежавани от компанията, Софтуерът запазва правото си да продаде или прехвърли вашата информация (включително, но не само име, адресна информация и друга информация, която предоставяте на Софтуера) на трета страна, която (i) се концентрира върху комуникационни продукти или услуги, (ii) се съгласява да бъде наследник на Софтуера по отношение на поддържането и защитата на информацията, събрана и поддържана от Софтуера и (iii) се съгласява със задълженията по това изявление за поверителност.