Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na “Pokračovat” nám udělujete svolení zasílat vám e-maily o našich nabídkách. Pokud se rozhodnete přestat dostávat e-maily, můžete se kdykoli odhlásit na konci každého e-mailu.

Software respektuje soukromí každé osoby, která navštěvuje naše webové stránky. Tato zásada ochrany osobních údajů poskytuje informace o standardech a podmínkách, ve kterých Software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky na stránkách World Wide Web vlastněných a provozovaných Softwarem, včetně Softwaru a Softwaru. Tato zásada ochrany osobních údajů poskytuje informace o našich postupech sběru informací a způsobech, jak se s vašimi informacemi mohou nakládat. Tato politika se může čas od času měnit, proto se pravidelně vraťte a přezkoumejte tato informace.

A. Osobní identifikační údaje:

Software obvykle získává specifické údaje o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když jsou tyto informace poskytnuty dobrovolně, například při žádosti návštěvníků o informace, nákupu nebo přihlášení k službám, otevření zákaznického support ticktu, poskytnutí informací o životopisu pro zaměstnanecké příležitosti nebo poslání nám e-mailu. Samozřejmě, některé z těchto aktivit požadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, používání kreditní karty k platbě za služby, předložení životopisu nebo požadavku na určité druhy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Software přes jednu z našich webových stránek, budou použity k plnění konkrétního požadavku. Většinou budete mít možnost vybrat, zda chcete, nebo nechcete, aby Software tyto informace používal k dalším účelům. Můžete také požádat, aby Software nepoužíval vaše informace tím, že pošlete e-mail na: [email protected], nicméně „Software si vyhrazuje právo využít e-mailu ke zasílání bulletinů a dalších důležitých informací o službách Software. Pokud nedostane žádné pokyny od vás, Software může použít poskytnuté informace k informování vás o dalších službách a produktech nabízených skrze další společnosti Software, autorizované agentury Softwaru a poskytovatele dalšího zboží a služeb, se kterými Software spolupracuje a jejichž nabídky by vás mohly zajímat. Software však neodpoví, prodajte nebo vyměňuje vaše osobně identifikovatelné informace, pokud k tomu nejsme oprávnění nebo jsme k tomu povinni právně, nebo v případě přímo hrozícího fyzického poškození návštěvníka nebo jiných osob. Na těch stránkách Softwaru, kde můžete poskytnout Softwaru kreditní kartu nebo jiné objednávkové informace přes web, Software chrání a zabezpečuje tyto informace tím, že používá obvyklé zabezpečení a šifrovací protokoly založené na webu, jako je například Secure Socket Layer (SSL) a Secure Electronic Transaction (SET). Na těch stránkách, na kterých dobrovolně poskytujete jakékoli zpětné vazby, data, odpovědi, otázky, komentáře, návrhy, nápady nebo podobné, bude Software tuto část informací považovat za ne důvěrné a nevlastnické a pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vyjádřeno jinak, Software nepřebírá žádnou povinnost chránit takové informace před zveřejněním.

Příklady v těchto materiálech nelze brát jako slib nebo záruku výdělků. Potenciál výdělků je zcela závislý na osobě, která používá náš produkt, nápady, techniky a úsilí, které vynaloží. Náš produkt nepropagujeme jako „získávání bohatství“, a tak na něj neměli nahlížet.

B. Neosobní identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně platí, že Software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nesdělují totožnost návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené k vašemu počítači, počet a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky Softwaru. Softwaru tyto informace sbírá za účelem zjištění potřeb zákaznické podpory a webových stránek. Dociluje toho pomocí určitých technologií, včetně „cookies“ (technologie, která může být použita k poskytnutí návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách Softwaru). Software v této podobně získané informace nespojuje s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás upozorňoval na příjem cookie a mohli jste ji odmítnout.

C. Vaše webové stránky hostované softwarem, serverem, nástěnkou, fórem a stránkami třetích stran The Software:

Informace, které zveřejníte ve veřejném prostoru, včetně nástěnky, chatovací místnosti nebo webových stránek hostovaných softwarem The Software jako součást jeho služeb, jsou dostupné každému, kdo navštíví tento prostor. The Software nemůže zaručit ochranu jakýchkoli informací, které v těchto místech zveřejníte. Navíc webové stránky The Software obsahují odkazy na stránky třetích stran nesouvisejících s The Software. The Software nemůže chránit žádné informace, které byste mohli zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje vám, abyste se seznámili s prohlášením o ochraně osobních údajů těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Nesměřující k výše uvedenému a v souladu se platnými zákony software The Software (i) plně spolupracuje se státními, místními a federálními úředníky při jakékoli vyšetřování týkajícím se obsahu (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenášených softwarem The Software) nebo domnělého nezákonného jednání kteréhokoli uživatele služby a (ii) přijímá rozumná opatření k ochraně svých vlastnických práv. Za účelem splnění této spolupráce a opatření a v souladu se platnými zákony se může stát, že bude The Software nucen zveřejnit osobně identifikovatelné informace. Navíc si The Software může vyhrazovat právo monitorovat komunikační plochy jakéhokoli druhu (i) za účelem splnění jakéhokoli zákona, nařízení nebo žádosti vlády, (ii) pokud je takové zveřejnění nutné nebo vhodné k provozování The Software a (iii) za účelem ochrany práv nebo majetku The Software nebo jiných osob. V souvislosti s potenciální prodejem nebo převodem jakýchkoli údajů týkajících se The Software a webových stránek společnosti The Software dobrovolně může The Software prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale neomezeně na jméno, adresu a další informace, které jste poskytli The Software) třetí straně, která (i) soustředí svoji činnost na komunikační produkty nebo služby, (ii) souhlasí s tím, že se stane nástupcem The Software z hlediska správy a ochrany informací shromážděných a uchovávaných The Software, a (iii) souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.