Programvaran WEBBPLATSEN VILLKOR viktig – LÄS NOGA

Tack för att du besöker webbplatsen (“webbplatsen”) där du hittade länken till dessa användarvillkor (“webbplatsen”). Webbplatsen är en internetegendom av TheSoftware. (härefter kallad “TheSoftware”, “vi” och “oss”). Du samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor för TheSoftware-webbplatsen (“Användarvillkor”), i sin helhet, när du: (a) går in på webbplatsen; (b) registrerar dig för ett nyhetsbrev eller prenumererar på en e-postlista eller begär information via webbplatsen (“prenumerationstjänster”); (c) registrerar dig för att delta i erbjudanden, tävlingar och/eller lotterier som erbjuds av TheSoftware från tid till annan (var och en, en “tävling”); (d) gå med i, eller försöka gå med i, ett partnerprogram eller annan medlemsorganisation som presenteras på webbplatsen (“medlemstjänster”); och/eller (e) beställa en produkt och/eller tjänst via webbplatsen (“leverantörtjänster”, och tillsammans med prenumerationstjänster och medlemstjänster, “tjänsterna”). TheSoftware integritetspolicy (“Integritetspolicy”), officiella tävlingsregler som gäller för varje tävling, TheSoftware köpeavtal (“Köpeavtal”), TheSoftware medlemsavtal (“Medlemsavtal”), samt alla andra driftsregler, policys, prislistor och andra kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras då och då, införlivas uttryckligen här genom hänvisning (gemensamt “Avtalet”). Läs igenom de fullständiga villkoren i avtalet noggrant. Om du inte godkänner avtalet i sin helhet är du inte auktoriserad att använda tjänsterna och/eller webbplatsen på något sätt eller form.

TheSoftware NEKAR SPECIFIKT TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER TJÄNSTER AV NÅGON INDIVID SOM OMFATTAS AV “CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, ÄNDRAD (“COPPA”). TheSoftware FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NEKA ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA OCH/ELLER WEBBPLATSEN TILL NÅGON INDIVID, ENLIGT SIN EGEN ENSIDIGA DISKRETION.

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till villkoren och bestämmelserna som beskrivs i Avtalet gällande din användning av Webbplatsen. Avtalet utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och TheSoftware rörande din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, företräden, garantier och/eller förståelser rörande Webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan efter eget gottfinnande utan specifik avisering till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på Webbplatsen, och du bör granska Avtalet innan du använder Webbplatsen. Genom fortsatt användning av Webbplatsen och/eller Tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som framgår av Avtalet som är giltiga vid den tiden. Därför bör du regelbundet kontrollera denna sida för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och Tjänsterna är endast tillgängliga för individer som kan ingå bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och Tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Prenumerationstjänster

Med förbehåll för villkoren i avtalet, genom att registrera dig på webbplatsen och få godkännande från TheSoftware kan du erhålla eller försöka erhålla, mot en avgift eller utan kostnad, prenumerationstjänsterna. Prenumerationstjänsterna kommer att tillhandahålla e-postinnehåll, text och annat material (“Prenumerationsinnehåll”) som är relevant för online-marknadsföring som tillhandahålls av TheSoftware och dess partners (“Tredjepartsleverantörer”). Om du vill avsluta mottagandet av prenumerationsinnehållet, skicka helt enkelt ett e-postmeddelande till [email protected]. Prenumerationsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och/eller annat material som tillhandahålls av TheSoftware och tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis förlitas på. Var försiktig, använd sunt förnuft och tänk på säkerhet vid användning av prenumerationsinnehållet och/eller prenumerationstjänsterna. Du samtycker till att TheSoftware inte har några skyldigheter gentemot dig och inte ådrar sig några ansvar i samband med sådant prenumerationsinnehåll. TheSoftware företräder eller garanterar inte att det prenumerationsinnehåll som görs tillgängligt i samband med prenumerationstjänsterna är korrekt, fullständigt eller lämpligt.

Medlemstjänster

Med förbehåll för villkoren i avtalet och medlemsavtalet, genom att registrera dig på webbplatsen, godkänna medlemsavtalet och få godkännande från TheSoftware kan du erhålla eller försöka erhålla, mot en avgift eller utan kostnad, ett medlemskap i ett av de olika medlemsprogrammen som MTS Advertise OU erbjuder. För en kopia av medlemsavtalet, besök webbplatsen för den specifika medlemskapet. TheSoftware-medlemsprogram kommer att ge dig tillgång till innehåll, text och annat material (“Medlemsinnehåll”, och tillsammans med prenumerationsinnehållet, “Innehåll”) som tillhandahålls av TheSoftware och vissa tredjepartsleverantörer, avsedda att hjälpa medlemmar i deras online-marknadsföringsprojekt. Medlemsinnehållet innehåller kommentarer, åsikter och annat material som tillhandahålls av TheSoftware tredjepartsleverantörer, och bör inte nödvändigtvis förlitas på.

Säljartjänster

Genom att fylla i de relevanta köporderformulären kan du få, eller försöka få, vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörers tillverkare eller distributörer av sådana artiklar. TheSoftware företräder eller garanterar inte att beskrivningarna av sådana objekt är korrekta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att skaffa produkter och/eller tjänster från Webbplatsen eller för någon tvist med produktens säljare, distributör och slutanvändare. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för några krav i anslutning till någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Allmänna

De uppgifter som du måste tillhandahålla i samband med registrering för Tjänsterna kan omfatta, utan begränsning, några eller samtliga av följande: (a) ditt fullständiga namn; (b) företagsnamn; (c) e-postadress; (d) postadress (och faktureringsadress om annorlunda); (e) hemtelefonnummer; (f) arbetsnummer; (g) telekopinummer; (h) kreditkortsinformation; och/eller (i) annan information som begärs på tillämpligt registreringsformulär (“Tjänstens registreringsdata”).

Om inte annat uttryckligen anges kommer eventuella framtida erbjudanden tillgängliga för dig på webbplatsen som förstärker eller på annat sätt förbättrar de nuvarande funktionerna på webbplatsen att omfattas av avtalet. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig eller ansvarig på något sätt för din oförmåga att använda och/eller kvalificera dig för Tjänsterna. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, suspension eller avbrott av några tjänster eller annan produkt.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware promotiella priser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att lämna sann och korrekt information i samband med relevant tävlingsregistreringsformulär, och samtycka till gällande Tävlingsregler för varje tävling, kan du delta för chansen att vinna de promotiella priser som erbjuds genom varje tävling. För att delta i de Tävlingar som presenteras på webbplatsen måste du först fullständigt fylla i relevant anmälningsformulär. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och komplett tävlingsregistreringsinformation.

LICENSGIVNING

Som användare av webbplatsen beviljas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. TheSoftware kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, härma, klonera, hyra ut, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, omvändkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav.

IMMATERIALRÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, den magnetiska översättningen, digital omvandling, programvaran, tjänsterna och andra ärenden som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas enligt tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra immaterialrättsliga (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter) rättigheter. Kopiering, omdistribution, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjuden. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätt till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller andra material som visas på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, SAMFÖRMÄRKNING, “FRAMING” OCH/ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN FÖRBUDEN

Om inte uttryckligen auktoriserat av TheSoftware får ingen länka till webbplatsen eller delar av den (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, märkeskoncept eller upphovsrättsskyddat material) på sin webbplats eller webbplatsplats av någon anledning. Vidare är “framing” av webbplatsen och/eller hänvisning till den uniforma resurslokaliseraren (“URL”) för webbplatsen i all kommersiell eller icke-kommersiell media utan tidigare uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware strängt förbjuden. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller upphöra med sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för alla skador som är associerade med detta.

REDIGERING, BORTTAGNING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att i vårt enskilda gottfinnande redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSFRISKRIVNING

WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER EVENTUELLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS FÖR DIG I BEFINTLIGT SKICK OCH GODTAGS I DEN UMFATTNING SOM LAGEN TILLÅTER (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FRISKRIVNING AV ALLA GARANTIER AVSEENDE LÄMPLIGHET, ICKE-KRÄNKNING AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH/ELLER ÄNDAMÅL). SPECIFIKT, MEN INTE SOM BEGRÄNSNING DÄRTILL, GER INTE TheSoftware NÅGRA GARANTIER OM ATT: (A) WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJEPARTSPRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER EVENTUELLA ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRÄV.

ANSVARSBEFRIELSE FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadlig kod, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

DU FÖRSTÅR OCH GODTAR UTTRYCKLIGEN ATT TheSoftware INTE SKA VARA ANSVARIG MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖR VÅDLIGT, SPECIELLT ELLER EXEMPLARISKT SKADA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINSTER, GOD VILJA, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM TheSoftware HAR MEDDELAT MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR), I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT LAG FÖR: (A) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, TÄVLINGARNA, INNEHÅLLET, EVENTUELLA TREDJE PARTS PRODUKTER SOM DU KAN FÅ FRÅN EN AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER OCH/ELLER ANDRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM DU KAN ANSÖKA OM GENOM WEBBPLATSEN; (B) KOSTNADEN FÖR ATT SKAFFA ERSÄTTANDE VAROR OCH TJÄNSTER SOM FÖLJER AV VAROR, DATA, INFORMATION OCH/ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER FÅTTS FRÅN, ELLER TRANSAKTIONER SOM GJORTS GENOM, WEBBPLATSEN; (C) EJ LYGNADE FÖR TÄVLINGAR, TJÄNSTER ELLER TREDJE PARTS PRODUKTER FRÅN NÅGOT AV VÅRA TREDJE PARTS LEVERANTÖRER ELLER NÅGON EFTERFÖLJANDE NEKANDE AV TREDJE PARTS PRODUKTER FRÅN SAMMA;

ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta och hålla TheSoftware, deras föräldrar, dotterbolag och affilierade bolag, samt deras respektive medlemmar, officerare, direktörer, anställda, agenter, samarbetspartners och/eller andra parter skadeslösa för alla anspråk, utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader), skador, rättsfall, kostnader, krav och/eller domar som helst, som görs av någon tredje part till följd av eller som uppstår på grund av: (a) din användning av Webbplatsen, Tjänsterna, Innehållet och/eller deltagande i någon Tävling; (b) brott mot Avtalet från din sida; och/eller (c) överträdelse av någon annan individs och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i denna punkt är till förmån för TheSoftware, deras föräldrar, dotterbolag och/eller affilierade bolag, samt deras respektive officerare, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller ombud. Var och en av dessa individer och enheter har rätt att hävda och genomdriva dessa bestämmelser direkt gentemot dig för sin egen räkning.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet-webbplatser och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av Tredje Parts Leverantörer. Eftersom TheSoftware har ingen kontroll över sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser, erkänner och samtycker du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser. Dessutom, stöder inte TheSoftware och är inte ansvarig eller ska anses ansvarig för några villkor, integritetspolicies, innehåll, annonsering, tjänster, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana tredje parts webbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därav.

INTEGRITETSPOLICY/BESÖKARINFORMATION

Användning av Webbplatsen, och alla kommentarer, återkopplingar, information, Registreringsdata och/eller material som du skickar genom eller i samband med Webbplatsen, omfattas av vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av Webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy, klicka här.

Alla försök av enskilda, oavsett om de är TheSoftware-kunder eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen utgör brott mot både straff- och civilrätt. TheSoftware kommer att aktivt följa upp alla överträdelser och vidta alla tillåtna åtgärder enligt lag och rättvisa mot de ansvariga individerna eller enheterna.

LAGVAL/ORT

Alla tvister som uppstår i samband med Avtalet ska styras av och tolkas i enlighet med Estlands lagar (utan att beakta kollision av lagregler). Eventuella utslag ska vara bindande och slutgiltiga för båda parter och kan verkställas i vilken behörig domstol som helst. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att förhindra någon part från att söka bemyndigat skydd för att skydda sina rättigheter i väntan på en utgång i skiljeförfarandet. I den utsträckning som tillåts enligt lag, samtycker du till att du inte kommer att starta, gå med i eller delta i någon gruppstämning angående någon anspråk, tvist eller kontrovers som du kan ha mot TheSoftware och deras juridiska ombud, dotterbolag, föräldrar, byråer och respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter. Du samtycker till att bemyndigat skydd kan beviljas för att stoppa en sådan rättegång eller för att ta bort dig som deltagare i rättegången.